Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Pestprotocol

Pestprotocol

Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.

Is pesten een probleem?

Jazeker. Pesten is een groot probleem, dat op korte en lange termijn erg vervelende gevolgen kan hebben, zowel voor de gepeste als voor de vereniging. Pestgedrag komt voor bij kinderen van alle leeftijden.

Wat is pesten?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen pesten en plagen.

Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. Met andere woorden het is op zich een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor vaak een rol zal spelen. Er is geen sprake van een herhaaldelijk en langdurig karakter. Het plagen speelt zich af tussen twee kinderen of groepen van min of meer gelijken. Wanneer een speler gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

Waarom wordt er gepest?

Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn ondermeer het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerste plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange termijn blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt hij of zij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

Is pestgedrag toegestaan?

Nee, pestgedrag mag nooit worden toegestaan. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft FC Ommen het pestprotocol in het leven geroepen. Het is belangrijk dat leiders en trainers alert zijn en blijven op signalen van pestgedrag.

Het stappenplan om pestgedrag in te dammen:

 1. Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt vervolgens gemeld bij één van de vertrouwenspersoon van FC Ommen. De vertrouwenspersonen zijn:

De vertrouwenspersoon hoort de melding aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden;

   • Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de vertrouwenspersoon met betrokkenen;
   • Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vertrouwenspersoon wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). De vertrouwenspersoon gaat verder met stap 2.
 1. Verdieping probleem door gesprek vertrouwenspersoon met leider/trainer, pester en gepeste en (eventueel) de ouders/verzorgers van pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt. De ouders/verzorgers van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 2. Gedurende vier weken voert de vertrouwenspersoon wekelijks, bijvoorbeeld na een training of wedstrijd, met de betrokken leider/trainer, pester en gepeste een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt.
 3. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij de jeugdcommissie en zal door hen een sanctie gesteld worden (afhankelijk van de ernst van het probleem). De vertrouwenspersoon zal de jeugdcommissie hierin adviseren. De pester, de gepeste en hun ouders worden door de jeugdcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd.
 4. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van vertrouwenspersoon met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

Mogelijke sancties:

 • Plaatsen in ander team;
 • Schorsen;
 • Royeren;
 • Aangifte politie (in geval van strafbaar feit);
 • Terugkoppeling naar ouders/gepeste/pester/groep

 

De regels van het pestprotocol:

 • Iemand niet op uiterlijk beoordelen;
 • Niet iemand buiten sluiten;
 • Niet aan spullen van een ander zitten;
 • Elkaar niet bij een bijnaam noemen, niet uitschelden;
 • Elkaar niet uitlachen;
 • Niet roddelen over elkaar;
 • Elkaar geen pijn doen;
 • Elkaar nemen zoals je bent;
 • Geen partij kiezen (bij een ruzie);
 • Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen;
 • De leider vertellen wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken);
 • Eerst samen een ruzie uitpraten, daarna vergeven en vooral vergeten;
 • Luisteren naar elkaar;
 • Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen;
 • Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op de voetbalvereniging;
 • Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden;

 

Adviezen aan ouders:

 • Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen;
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus;
 • Maak het tot een gemeenschappelijk probleem;
 • Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat leider en trainer doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in het team wordt gepest;
 • Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 • Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit;
 • Geef zelf het goede voorbeeld;
 • Leer uw kind voor anderen op te komen;

 

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten:

 • Neem het probleem serieus;
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden;
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen;
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed aandacht aan uw kind;
 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van de sport;

 

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:

 • Als pesten niet bij FC Ommen gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen;
 • Pesten op de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken;
 • Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leider, ga bij de vereniging kijken, lees boeken en bekijk samen met uw kind videobeelden over pesten;
 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind. Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt;
 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen;
 • Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken;
 • Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt;
 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken;
 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Dit is te regelen via school, RIAGG of Onderwijsbegeleidingsdienst.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!